Obchodní podmínky


Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Kultura Nový Bor, s.r.o

1) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na filmové projekce, pořádané organizací Kultura Nový Bor, s.r.o. (dále jen „Pořadatel“) uskutečněné prostřednictvím vlastní prodejní sítě. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (dále jen “ Obchodní podmínky”) a zavazuje se jimi řídit. 

1.2 Společností Kultura Nový Bor, s.r.o. se rozumí společnost, , IČ: 27283534, DIČ: CZ27283534, se sídlem Revoluční 480, Nový Bor

1.3 Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní představení vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem představení. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání představení.

1.4 Pořadateli je vyhrazeno právo na změnu programu. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

1.5 Zakoupené vstupenky z důvodu možného zneužití Pořadatel nepřijímá zpět ani nevyměňuje. 

1.6 Z důvodu uvedeného v ustanovení § 1837 písmeno j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky ani e-vstupenky odstoupit, a to ani při online nákupu, protože se jedná o smlouvu o využití volného času a protože plnění, k němuž vstupenka opravňuje, je poskytováno v určeném termínu. 

1.7 Jakýkoliv neoprávněný zásah na vstupence včetně odstranění kontrolního kupónu činí vstupenku neplatnou. Padělání vstupenky je trestné.

1.8 Zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok zákazníkovi dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci.

1.9 Objednávky vstupenek či předplatného jsou závazné. Po vystavení faktury nelze měnit počet vstupenek, kategorii vstupenek nebo termín představení.

1.10 V případě požadavku na zaslání vstupenek poštou je účtováno poštovné 50,00 Kč. Vstupenky na představení budou zaslány poštou po obdržení platby na bankovní účet Pořadatele. Platba proběhne na základě vystavené faktury.

1.11 Pořadatel si vyhrazuje právo na změny či doplňky těchto obchodních podmínek.

2) ZRUŠENÍ PŘEDSTAVENÍ NEBO ZMĚNA TERMÍNU

2.1 Zrušení představení – v případě, že dojde ke zrušení představení, na kterou si zákazník zakoupil

vstupenku nebo elektronickou vstupenku, bude zákazníkovi vrácena kupní cena vstupenky. Vstupenky lze vracet do 30 dnů od data zrušené představení. V případě elektronických vstupenek zakoupených prostřednictvím vystavené faktury budou peníze vráceny bezhotovostní návratovou transakcí zpět na účet – po zákazníkovi bude vyžadováno zaslání čísla bankovního účtu, včetně specifikace platby, aby mohla být platba dohledána a vrácena zpět na jeho účet.

2.2 Změna termínu představení – v případě změny termínu představení zůstávají vstupenky v platnosti pro náhradní představení. Termín pro vrácení vstupného je stanoven do 30 dnů od oznámení nového termínu představení na našich stránkách www.kulturanb.czwww.kinonb.czwww.divadlonb.cz  V případě elektronických vstupenek zakoupených prostřednictvím vystavené faktury budou peníze vráceny bezhotovostní návratovou transakcí zpět na účet – po zákazníkovi bude vyžadováno zaslání čísla bankovního účtu, včetně specifikace platby, aby mohla být platba dohledána a vrácena zpět na jeho účet.

2.3 Vrácení vstupenek a následná výplata peněz probíhá vždy dle konkrétních postupů uveřejněných na www.kinonb.cz, a www.divadlonb.cz

2.4 Vstupenky je možné vrátit v předprodejním místě: Knihkupectví Jaroslava Rady, Liberecká 66 a kanceláři Kultury Nový Bor, T.G.M 45.

3) ON-LINE NÁKUP VSTUPENEK

Všeobecné obchodní podmínky při on-line nákupu vstupenek na internetových stránkách www.kinonb.cz a www.divadlonb.cz  realizované pro společnost Kultura Nový Bor, s.r.o., společností Global Payments s.r.o, prostřednictvím platební brány GP webpay a společností DISdata s.r.o.

3.1 Způsob nákupu vstupenek

3.1.1 Po vybrání a označení vstupenek na konkrétní představení je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace i způsob doručení E-vstupenky. Potvrzením zadaných údajů dochází k přesměrování na webovou stránku společnosti DISdata, kde je zákazníkovi zobrazena konečná cena vstupenek. Souhlasem s touto sumou je zákazník přesměrován na stránky společnosti Global Payments, kde po doplnění dalších osobních údajů bude zákazník přenesen na platební bránu.

3.1.2 Jakmile je platba zrealizovaná, zobrazí se stránka s potvrzením o zakoupení vstupenek (potvrzení obsahuje QR nebo čárový kód), které je potřeba buď vytisknout ve vysokém rozlišení nebo ukázat ve svém chytrém telefonu při vstupu na představení.

3.1.3 Zákazníkovi je též zaslán informační e-mail o zakoupení vstupenek na jím zadanou e-mailovou adresu. Pořadatel nezaručuje doručení e-mailové zprávy na server, na kterém se e-mailová schránka zákazníka nachází, nemusí zprávu přijmout, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu. Prosíme vždy o kontrolu nevyžádané pošty (spam).

3.1.4 Hlavním a podstatným identifikátorem každého potvrzení je QR nebo čárový kód, resp. číselný kód. V případě, že zákazník při vstupu na představení nepředloží vytištěné nebo stažené potvrzení do chytrého telefonu o zakoupení vstupenek přes internet, nebo toto bude nečitelně vytištěné nebo stažené, případně nebude jinak umožněno ověřit jeho pravost, nemá nárok na vstup na představení, ani na vrácení peněz.

3.1.5 Během transakce a výběru místa nesmí zákazník ve svém internetovém prohlížeči zadávat krok zpět, ani nijak zavírat okno internetového prohlížeče, ve kterém provádí nákup či rezervaci vstupenky. Veškeré údaje se zaznamenávají pouze na aktuální stránce a potvrzením se ukládají do bezpečnostního certifikátu, který kvůli zvýšené bezpečnosti nelze vrátit zpět.

3.1.6 Na nákup vstupenek má zákazník časový limit 20 minut. Během této doby je udělána tzv. dočasná rezervace vybraných sedadel. Pokud neproběhne úspěšný nákup či rezervace do 20 minut, jsou dočasně rezervovaná sedadla uvolněna do prodeje. Toto uvolnění proběhne za dalších 20 minut.

3.1.7 Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit na některé představení online prodej.

4) REZERVACE VSTUPENEK

4.1 Způsob rezervace vstupenek na představení společnosti Kultura Nový Bor, s.r.o.

4.1.1 Rezervace vstupenek probíhá přes internetové stránky Kultury Nový Bor. Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit na některá představení rezervace.

4.1.2 Po vybrání a označení vstupenek na konkrétní představení je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace. Potvrzením zadaných údajů dochází k rezervaci vstupenek.

4.1.3 Jakmile je rezervace dokončena, zobrazí se stránka s potvrzením o rezervaci vstupenek, které je potřeba buď vytisknout nebo ukázat na svém chytrém telefonu při vyzvedávání rezervovaných vstupenek na pokladně Kina Crystal.

4.1.4 Zákazníkovi je též zaslán informační e-mail o rezervaci vstupenek na jím zadanou e-mailovou adresu. Pořadatel nezaručuje doručení e-mailové zprávy na server, na kterém se e-mailová schránka zákazníka nachází, nemusí zprávu přijmout, resp. Může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu. Pozor na nevyžádanou poštu – spam.

4.1.5 Během výběru místa nesmí zákazník ve svém internetovém prohlížeči zadávat krok zpět, ani nijak zavírat okno internetového prohlížeče, ve kterém provádí rezervaci vstupenky. Veškeré údaje se zaznamenávají pouze na aktuální stránce a potvrzením se ukládají do bezpečnostního certifikátu, který kvůli zvýšené bezpečnosti nelze vrátit zpět.

4.1.6 Na rezervaci vstupenky má zákazník časový limit 20 minut. Během této doby je udělána tzv. dočasná rezervace vybraných sedadel. Pokud neproběhne úspěšný nákup či rezervace do 20 minut, jsou dočasně rezervovaná sedadla opět uvolněna do prodeje. Toto uvolnění proběhne za dalších 20 minut.

4.1.7 Rezervaci je třeba vyzvednout 30 minut před začátkem představení. Po tomto čase se rezervace automaticky zruší.

4.1.8 Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit učiněné rezervace, pokud je vyhodnotí jako spekulativní, neúčelné, opakované a tím bránící v nákupu nebo rezervaci vstupenek ostatním divákům. Pořadatel může také rezervace upravit tak, aby při prodeji vstupenek minimalizoval finanční ztrátu (jedná se o úpravu usazení zákazníků tak, aby nevznikala lichá sedadla).

5) ZÁKAZNICKÁ KARTA a DÁRKOVÁ KARTA

5.1 Zákaznická karta od kina – určena pro širokou veřejnost – umožňuje slevu do kina na každou vstupenku 5%, s tím, že každá desátá je zdarma. Dárková karta slouží pro nabití hotovosti jako elektronická peněženka.

5.2. Prodej výše uvedených karet a jejich nabíjení finanční hotovostí lze provést pouze v pokladně Městského kina, v knihkupectví Jaroslava Rady nebo v kanceláři Kultury Nový Bor, s.r.o. T.G. Masaryka 45. Tyto karty slouží jako peněženka na představení Pořadatele.

6) REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1 Reklamaci je potřeba uplatnit neprodleně po zjištění nesrovnalostí. Reklamaci zákazník uplatní telefonicky nebo e-mailem. V případě přímého prodeje vstupenek zákazník uplatní reklamaci v místě nákupu vstupenek. Jestliže při procesu nákupu vstupenek došlo k odepsání sumy za nákup vstupenek z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazily, ani nebyly zaslány na zadaný e-mail, reklamaci uplatní zákazník u Pořadatele. Požadovanou reklamaci vstupenek posoudí pověřený pracovník Pořadatele. E-mailová adresa pro reklamaci vstupenek grafik@kulturanb.cz, tel.: 487 726 755

6.2 Pokud je zákazníkovi uznána reklamace vstupenek, je možnost vrácení peněz původní platební metodou. Zákazník, který si koupil vstupenky on-line, musí poslat na e-mail potvrzovací e-mail o platbě a na základě tohoto e-mailu a uznané reklamace mu je na jeho bankovní účet, který uvede do e-mailu společně s potvrzovacím e-mailem o nákupu vstupenek, poslána částka, kterou uhradil za vstupenky.

6.3 Lhůta pro vrácení peněz za zakoupené vstupenky on-line činní 30 dní.

6.4 V případě, že zákazníkovi bude po provedení platby vstupenek pomocí platební karty nebo prostřednictvím jiných platebních systémů na pokladně Pořadatele, odečtena z jeho účtu částka v nesprávné výši, je zákazník oprávněn tuto skutečnost reklamovat pouze u banky, která vydala platební kartu, kterou zákazník použil k platbě za vstupenky, resp. u poskytovatele jiného platebního systému, prostřednictvím něhož úhrada vstupenky proběhla.

6.5 Zákazník je oprávněn reklamovat i zboží zakoupené v kavárně Pořadatele. Zákazník může uplatnit reklamaci na prodávané zboží z důvodu nesprávné míry a hmotnosti, a to pouze bezprostředně po zakoupení a před ochutnáním nápoje nebo jídla nebo v případě špatné kvality a teploty  ihned po ochutnání. Na žádost zákazníka je obsluha povinna překontrolovat správný objem nápoje pomocí kalibrované odměrky. V případě nesprávného účtování cen nabízeného zboží je návštěvník oprávněn uplatnit reklamaci pouze ihned při placení. Návštěvník je povinen si zkontrolovat zboží při zakoupení na pokladně, v případě obdržení jiného zboží ihned upozorní obsluhu, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

6.6 Vrácené peníze si zákazník přepočítá ihned u pokladny, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Nebalené výrobky jsou určeny k přímé spotřebě zákazníkem nebo ke spotřebě dle expiračního data uvedeného výrobcem na původním obalu. Pořadatel dodržuje požadavky HACCP a hygienické požadavky vydané výrobcem, popř. Dovozcem potravinových výrobků. Pořadatel nezodpovídá za nesprávně uvedené míry na nápojových kelímcích a jiných obalech pro nebalené potraviny. Nápojové kelímky a jiné obaly přebírá od výrobce, distributora. 

7) MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

7.1 V případě sporu mezi společností Kultura Nový Bor a zákazníkem, spotřebitelem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, se může Zákazník obrátit se svým nárokem na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz
7.2 Zákazník, který je spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Rezervací vstupenek přes internet, nákupem elektronické vstupenky nebo pořízením zákaznických karet Kina a Dárkových poukazů dává zákazník Pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace rezervace vstupenky přes internet nebo prodeje elektronické vstupenky prostřednictví internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušeném představení.

8.2 Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny elektronické vstupenky, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a Pořadatel nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.

9) ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Pořadatele, v den realizace nákupu vstupenek zákazníkem. Zakoupením vstupenek zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný. Zákazník též nákupem vstupenek potvrzuje svůj souhlas s vnitřním řádem Pořadatele a je povinen se jím řídit.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti od 2. září 2021.

V Novém Boru 2.9.2021