Ubal
a zmiz!

Matky
Můžem
i s mužem

VÝSTAVY

Virtuální výstava fotografií Jindřicha Štreita "Ze tmy ke světlu"

Výstava světoznámého fotografa a pedagoga zachycuje službu vězeňských kaplanů při práci s lidmi, 
kteří se mají snahu napravit a změnit svůj život. Projekt vznikal dva roky, během kterých Jindřich Štreit 
navštívil dvacet vězeňských zařízení.

Výstavu je možné navštívit také naživo v Městském kině v Novém Boru - do konce února 2021

 

 

Plánované výstavy 2021

březen - Petr Sidak: fotografie

8. dubna - Inge Kosková: obrazy
(poezie: Lenka Kuhar Daňhelová, hudba: Monika Duarte Štreitová-flétna)

červenec - srpen - Klub přátel Pentaxu: putovní výstava

září - říjen  p. Jirásek: fotografie

říjen - listopad (foyer) - Miroslav Teper: obrazy

 

Novinky